e-Faktury

System Purchase-to-pay

Zaawansowany system klasy Purchase-to-Pay

   

Firmom, w których oba procesy w łańcuchu zaopatrzenia - zarządzanie zakupami i dostawcami
oraz rozrachunki z dostawcami - są jeszcze prowadzone metodami tradycyjnymi, bazującymi na niesformalizowanych czynnościach, gdzie głównym nośnikiem informacji są różne media, w tym głównie dokumenty papierowe, proponujemy całościowe rozwiązanie od Zamówienia do Płatności - Purchase-to-Pay. Zbudowany w oparciu o jednolitą platformę technologiczną firmy Basware system składa się z dwóch aplikacji:

 • Automatyzacja Zamówień - eProcurement
 • Automatyzacja Faktur - Invoice Automation

 

Rozwiązanie od Zamówienia do Płatności integruje się z praktycznie dowolnym systemem ERP klienta, co umożliwia pełną automatyzację procesu księgowania faktur zakupowych, tym samym  pozwala uniknąć czasochłonnego ręcznego wprowadzania danych.

System Purchase-to-Pay RR Donnelley

  

 

Korzyści od Zamówienia do Płatności

Wdrażając rozwiązanie od Zamówienia do Płatności firmy uzyskują korzyści, które te dwie
aplikacje - Automatyzacja Zamówień i Automatyzacja Faktur przynoszą w obu obszarach biznesowych, a także dodatkowo synergię wynikającą z faktu, iż zamówienia do dostawców
są sporządzane w tym samym systemie, w którym przebiega proces weryfikacji i akceptowania faktur do księgowania i płatności.

Dzięki temu, że system porównuje zamówienie z odpowiadającą mu fakturą, z ang. matching,
w przypadku 100% zgodności tych dokumentów następuje automatyczny uwolnienie danej faktury do księgowania bez konieczności angażowania pracy ludzkiej. W rezultacie osiągany jest najwyższy stopień automatyzacji całego procesu i największe korzyści o strategicznym znaczeniu
dla przedsiębiorstwa.

Korzyści biznesowe

 • Redukcja kosztów zaopatrzenia i procesu zakupowego
 • Redukcja kosztów procesowania i księgowania faktur zakupowych
 • Ochrona marży
 • Wgląd w czasie rzeczywistym w przepływy pieniężne, w tym w zobowiązania
 • Aktywne zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Skuteczne zarządzanie gotówką
 • Zmniejszenie wykorzystania kapitału obcego
 • Dodatkowe zyski z wykorzystania wolnych środków
 • Minimalizacja ryzyka finansowego
 • Elastyczność we wprowadzaniu zmian wynikających z wymogów biznesowych lub legislacyjnych
 • Wiarygodne i precyzyjne prognozowanie
 • Przestrzeganie procedur i pełna przejrzystość procesów

Podobnie jak pojedyncze aplikacje Automatyzacja Zamówień i Automatyzacja Faktur system Purchase-to-Pay oferowany przez RR Donnelley może być wdrożony jako instalacja lokalna lub
być dostarczany jako usługa w modelu SaaS z utrzymywaniem pełnej infrastruktury technicznej
dla aplikacji w RR Donnelley - usługa hostingu, z wszystkimi tego zaletami, jak:

 • opłaty transakcyjne
 • możliwość szybkiego rozpoczęcia świadczenia usługi
 • pełne bezpieczeństwo powierzonych nam danych – działamy w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001-2007
RR Donnelley
Realizacja: papcomputer.pl