e-Dokumenty

Workflow - Zarządzanie procesami

Workflow - Elektroniczny obieg dokumentów

Możliwość nadzorowania wszystkich procesów przebiegających w firmie poprzez zastosowanie cyfrowych procesów workflow przyczynia się do przyspieszenia tempa naszego biznesu, zwiększenia jego przejrzystości oraz dostępności do danych.

Ujęcie graficzne procesów przebiegających w przedsiębiorstwie pomaga zoptymalizować sposób użytkowania zasobów oraz przydzielenia odpowiedzialności, co w końcowym rezultacie umożliwia organizację całej firmy w wysoce efektywny sposób. 

Systemy obiegu dokumentów - rozwiązanie

workflow

Nasze rozwiązanie dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów oraz zarządzania procesami biznesowymi - BPM - umożliwia graficzne mapowanie i zautomatyzowane sterowanie indywidualnymi procesami i zakresami odpowiedzialności w przedsiębiorstwie. W ten sposób możliwe jest bardziej przemyślane wykorzystanie dostępnych zasobów, zwiększenie szybkości opracowywania dokumentów i dzięki temu zoptymalizowanie wszystkich przebiegów procesów: od zarządzania danymi referencyjnymi aż po weryfikację i zatwierdzanie dokumentów.

Dla zoptymalizowania procesów i zwiększenia konkurencyjności decydujące jest, by wpływające
i sporządzane dokumenty oraz zawarte w nich informacje były sprawnie przekazywane do szybkiego opracowania wszystkim odpowiedzialnym osobom w przedsiębiorstwie. Z tego względu rozwiązania z zakresu elektronicznego obiegu dokumentacji mają istotne znaczenie
w dobrze funkcjonującym systemie zarządzania dokumentami.

Dzięki prostemu połączeniu z używanymi systemami np. ERP za pomocą certyfikowanych interfejsó,w poprzez standardowe rozwiązanie można zrealizować wiele scenariuszy workflow. Niezależnie od tego, czy jest to automatyczne przetwarzanie wpływających faktur, zarządzanie reklamacjami i zażaleniami, zależny od obciążenia  podział zadań czy zarządzanie ryzykiem – przyjazny dla użytkownika graficzny interfejs umożliwia bardzo szybkie utworzenie kompleksowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Unikalne cechy systemu obiegu edokumentów

 • Łatwość użytkowania
 • Prosta realizacja całych procesów poprzez system elektronicznego obiegu dokumentów
 • Automatyczne przekazywanie dokumentów elektronicznych do odpowiedzialnego za dany obszar pracownika
 • Stała kontrola nad statusem dokumentu w trakcie procesu
 • Automatyczna kontrola nad eskalacjami w przypadku czasowo krytycznych procesów
 • Łatwe użytkowanie poprzez wzór formularza, indywidualnie dostosowanego do potrzeb firmy

Korzyści wdrożenia rozwiązania

 • Poprawa jakości i zwiększenie płynności procesów
 • Ujednolicenie przebiegu procesów
 • Redukcja kosztów i czasu realizacji zadań
 • Zwiększenie dostępności informacji
 • Uniknięcia konwersji nośników
 • Zwiększenia przejrzystości - wgląd w status dokumentu, dokumentację, struktury raportowania w organizacji

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów jest integralną częścią wszystkich aplikacji całego systemu ECM.
RR Donnelley
Realizacja: papcomputer.pl